ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Post on 31 มีนาคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 37

     วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ มีนายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แห่ง คือ
     ๑. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
     ๒. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดทั้ง ๒ แห่ง