ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Post on 31 มีนาคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 29

     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยมีคณะร่วมตรวจประเมินประกอบด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แห่ง คือ
     ๑. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง
     ๒. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

 

บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด