ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ

Post on 05 มีนาคม 2564
by Samutsongkhram
ฮิต: 59

      วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อนำข้อมูลที่สำรวจมาจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสมาพันธ์เกลือทะเลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 78/9 หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง มีสมาชิก 215 คน  2) กลุ่มนาเกลือบางแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง มีสมาชิก 10 คน 3)กลุ่มนาเกลือ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีสมาชิก 10 คน