เข้าดำเนินการตรวจ กำกับดูแลหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Post on 27 พฤศจิกายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 49

     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์ สค.สมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสุจิน  ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าดำเนินการตรวจกำกับดูแลหน่วยงานฝึกช้อมดับเพลิงและฝึกช้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด สาขาคลังน้ำมันเชลล์สมุทรสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๑ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ๒๒ คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กรมฯประกาศกำหนด