ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม

Post on 07 สิงหาคม 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 129

     วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองฯ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๗ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้แทนนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้แทนนายอำเภออัมพวา แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวฐิติญา อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานประกอบกิจการที่
ขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 9 แห่ง

 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาร์ทีเมีย)
 2. บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
 3. บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด
 4. บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 5. บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาสมุทรสงคราม
 6. บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 7. บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด
 8. บริษัท เอฟเวอร์ไชน์นิ่ง อินเกรเดียน จำกัด
 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิม เจ เจ อินเตอร์ฟู้ดส์

และสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง

 1. บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
 2. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม