มอบอุปกรณ์และป้ายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563

Post on 19 พฤษภาคม 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 251

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบอุปกรณ์และป้ายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563
          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563 จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท พัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีลูกจ้างรวม 108 คน เป็นลูกจ้างหญิง 27 คน ซึ่งปัจจุบันมีลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 2 คน และคาดว่าลูกจ้างหลังจากการคลอดบุตรแล้วกลับมาทำงานปกติจะมาใช้บริการดังกล่าว