ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Post on 10 เมษายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 209

     วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมและเข้าพบผู้บริหารของสถานประกอบกิจการเพื่อขอทราบแนวทางมาตรการในเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) การได้รับผลกระทบของสถานประกอบกิจการและแนวโน้มการหยุดกิจการชั่วคราวหรือการเลิกจ้าง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     1. บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
     2. บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 6 ถ.สมุทรสงคราม-บาแพ ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม