ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Post on 09 เมษายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 246

     วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และการได้รับผลกระทบของสถานประกอบกิจการที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (COVID- 19) จำนวน 2 แห่ง ได้แกj
     1. บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 9 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
     2. บริษัท โชคนาวีห้องเย็น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม