ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Post on 09 เมษายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 230

     วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และการได้รับผลกระทบของสถานประกอบกิจการที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     1. บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
     2. บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม