กสร. รับมือโควิด-19 เปิดช่องออนไลน์ให้นายจ้างแจ้งใช้ม.75

Post on 01 เมษายน 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 242

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรับระบบรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อำนวยความสะดวกนายจ้าง แจ้งใช้มาตรา 75 ผ่านช่องทางออนไลน์

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการบางแห่งทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเป็นเหตุให้ต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวและจำเป็นต้องใช้มาตรา 75 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อประคับประคองกิจการให้สามารถดำเนินการต่อไปได้   ซึ่งการใช้มาตรา 75 นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่และลูกจ้างเป็นหนังสือก่อนหยุดกิจการไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างในการแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในที่สาธารณะ กสร. จึงได้เปิดให้บริการแจ้งการใช้มาตรา 75 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดำเนินการได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th

อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า สำหรับนายจ้าง ลูกจ้างที่มีข้อสงสัย หรือต้องการขอรับคำปรึกษานอกจากหมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1506 กด 3 แล้ว ยังสามารถใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th, E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (https://www.facebook.com/theDLPW/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่  1 เมษายน  2563 ข่าวที่ 63/2563

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน