ขอความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Post on 30 มีนาคม 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 210

                    

ขอความร่วมมือสถานประกอบการ

ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ได้ที่ Link https://ldls.mol.go.th/survey

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ คู่มือแบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน