พิจารณาการประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Post on 24 กุมภาพันธ์ 2563
by Samutsongkhram
ฮิต: 109

         วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายนิสัย สุขระ สค.สมุทรสงคราม นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่  ๑. บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด 
         ๒. บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด
         ๓. บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด  
         ๔. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
         ๕. บริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด