ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Post on 07 สิงหาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 206

     วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม