ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Post on 07 สิงหาคม 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 166

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (ท) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมมีการมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส รวมจำนวน 10 ทุน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา จำนวน 100 คน ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้นำการบริการของหน่วยงานไปให้บริการ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณวัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม