เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ตามโครงการกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้ประกันตน”

Post on 07 มิถุนายน 2562
by Samutsongkhram
ฮิต: 403

     วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิสัย สุขระ สค.สมุทรสงคราม ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ตามโครงการกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้ประกันตน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม