อบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

Post on 20 พฤษภาคม 2560
by Samutsongkhram
ฮิต: 1694

วันที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวอำไพ  ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายประนำศักดิ์ เส็งสาย นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-การตลาด หมู่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (104495.jpg)104495.jpg 641 kB