นายนิยม  สองแก้ว

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นางระพีพรรณ รัตนบริหาร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

          

ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง

เอกสารเกี่ยวกับประมงทะเล

สื่อด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ติดตามข่าวสาร

 

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน

แผนการบริหารความต่อเนื่อง BCP

สถิติผู้ใช้บริการ

140844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
444
516
2615
133960
16324
17240
140844

Your IP: 192.168.2.69
2022-06-30 22:34

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2565

Post by Samutsongkhram
on 20 June 2022
Hits: 10

             สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2565 ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ตามโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตการเกษตรจากโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

      

      

        

กสร. แนะสถานประกอบกิจการทำตามหลัก 3ต หวังลดเหตุอัคคีภัย

Post by Samutsongkhram
on 09 June 2022
Hits: 802

กสร. แนะสถานประกอบกิจการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยผ่านหลัก 3 ต ติดตั้ง ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อม หวังสร้างวัฒนธรรมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัย และลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

   นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญการป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งหวังลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยที่สุด รวมถึงทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการไม่ให้เสียหายกสร. จึงจัดให้มีแคมเปญภายใต้ชื่อว่าSAFE LIFE โดยใช้หลัก 3 ต ซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญดังกล่าว เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย “ติดตั้ง” โดยต้องติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า และแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง “ตรวจสอบ” หมั่นตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ “เตรียมความพร้อม” ต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับลูกจ้าง และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยหลักดังกล่าวจะช่วยป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งจะช่วยสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดการประสบอันตรายจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   อธิบดี กสร.กล่าวต่อไปว่าการแก้ปัญหาอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการถือเป็นเรื่องท้าทายที่ กสร.ต้องให้ความสำคัญและกำหนดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานรวมไปถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน ซึ่งกสร. ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพระบบและเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมชี้แนะให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน 0 2448 9128 - 39ต่อ 603 - 610

กสร.เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Post by Samutsongkhram
on 09 June 2022
Hits: 35

กสร.เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แทนชุดเดิมที่จะครบกำหนดวาระในวันที่ 21 กันยายน 2565 วันที่ 10 กันยายน 2565 และ วันที่ 22 กันยายน 2565 ตามลำดับ โดยแต่
ละคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละ 5 คน

          การเลือกตั้งดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต ได้แก่ เขตภาค 1 ณ จังหวัดสระบุรี เขตภาค 2 จังหวัดชลบุรี เขตภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา เขตภาค 4 จังหวัดอุดรธานี เขตภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ เขตภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรี เขตภาค 8 จังหวัดภูเก็ต เขตภาค 9 จังหวัดสงขลา และเขตภาค 10 กรุงเทพมหานคร

          จึงขอเชิญชวนสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

          - เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง       ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2565

          - เสนอชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง      ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบเสนอชื่อได้ที่ : shorturl.at/hksNZ

และยื่นได้ที่

          - เขตภาค 10 ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่องค์กรผู้เสนอชื่อตั้งสำนักงานอยู่

          - เขตภาค 1-9 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่องค์กรผู้เสนอชื่อตั้งสำนักงานอยู่

      เขตภาค 1 ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยสถานที่
ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี

      เขตภาค 2 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

      เขตภาค 3 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

      เขตภาค 4 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และบึงกาฬ โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี

      เขตภาค 5 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่

      เขตภาค 6 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์

      เขตภาค 7 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี

      เขตภาค 8 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

      เขตภาค 9 ได้แก่ จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา

      เขตภาค 10 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยสถานที่ทำการเลือกตั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 02 660 2163-5

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Announcement.pdf)Announcement.pdf 505 kB
seo sorgulama site analiz seo analiz google sıra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama ekiliş ekiliş sitesi Who is html kod şifreleme seo hacklink hacklink satış hacklink panel canlı bahis cialis cialis fiyat site analiz Gameloopmozrankbypass shellr57 shellbacklink satışwso shellkadın newsc99 shellkadına zelwebroot shellc99 shellworld newsseo analysismakale programıinstagram takipçi hilesitatto girlsçekiliş sitesigoogle newshtml code encryptionhacklink seomeme küçültmebacklink alwso shellserver scanwso shelloyun indirsite hız testisunucu taramawso shellsite speed testseo newshtml kod sifrelemeseo analysishacklink panelpubg hile alWordpress Free Themeswordpress free temabacklink saleshtml kod sifrelemesunucu taramaseo sorgulaseo sorgulamahacklink satışbacklink satışseo analizTanıtım Yazsıseo araclarıseo analizbacklinkwordpress themesseohacklinkbacklink alwordpress cretsiz temaWho is